LTO Paardenhouderij en De Hippische Ondernemer ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.
Vanaf nu ontvangen LTO Paardenhouderij-leden het vakblad 6x per jaar in de brievenbussen.


Sinds 2005 organiseert Stichting HIP de verkiezing Hippische Ondernemer van het Jaar. Vanaf 2018 vindt er ook een verkiezing plaats voor de Hippische Toeleverancier van het Jaar. Deze verkiezingen staan vanaf 2018 bekend als de HIP Awards.

Het auditorium van Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen is in 2018 tijdens Horse Event het schitterende nieuwe podium van de presentatie van 2 ondernemersverkiezingen. Naast de bekende verkiezing van de Hippische Ondernemer van het jaar presenteert de Stichting HIP (Hippische Innovatieve Projecten) in 2018 ook een verkiezing voor de ‘Hippische Toeleverancier van het jaar’. Hiervoor komt elke hippische serviceverlener of toeleverancier in aanmerking die voldoet aan de volgende voorwaarde: de deelnemer is ondernemer met hoofdvestiging in Nederland en levert diensten, adviezen of producten in de meest brede zin aan de hippische branche en wordt uiterlijk 1 mei 2018 kandidaat gesteld of stelt zichzelf kandidaat bij het secretariaat van de Stichting HIP.

Waar de verkiezing van de Hippische Ondernemer bedoeld is voor primaire bedrijven (de leden van FNRS, FNHO en LTO) is de nieuwe verkiezing gericht op een wijd scala aan toeleveranciers zoals voederleveranciers, dierenartsen, adviseurs, hoefsmeden, stallenbouwers, etcetera. 

De genomineerde ondernemingen voor de Hippische Ondernemer van het Jaar (manéges, sport- en handelstallen, hengstenhouders) worden tijdens Horse Event in het auditorium van Expo Haarlemmermeer op vrijdag 14 september gepresenteerd tijdens het traditionele Ondernemerscongres. Op zaterdag 15 september 2018 wordt de nieuwe verkiezing van de Hippische Toeleverancier gepresenteerd.

Meer informatie over het reglement en inschrijfformulier vindt u op  www.stichting-hip.nl

Voor De Sectorraad Paarden is  welzijn van paarden één van de belangrijke prioriteiten. Verminderde zorg voor paarden vindt zij dan ook ongewenst en moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Zij heeft zich dan ook vanaf vandaag, door ondertekening van het Afsprakenkader aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Hiermee wil de Sectorraad Paarden haar verantwoordelijkheid nemen indien er schrijnende gevallen van dierverwaarlozing wordt geconstateerd door erfbetreders (dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, etc.). Zij kunnen vanaf nu een melding doen wanneer zij dierverwaarlozing constateren op een bedrijf waar paarden beroepsmatig gehouden worden.

Het onafhankelijke Vertrouwensloket beoogt preventie en tijdige signalering van verminderde dierzorg en verwaarlozing van dieren die gehouden worden op een landbouwbedrijf.

Hoewel Nederland er qua diergezondheid en dierenwelzijn in vergelijking tot andere landen goed voor staat, heeft de landbouwsector in 2002 zelf het Vertrouwensloket opgezet. Het loket is opgezet om veehouders, maar ook bedrijfsmatige paardenhouders, in nood te helpen waardoor het aantal gevallen van verminderde dierzorg wordt beperkt en om vragen hierover te beantwoorden.

Het vroegtijdig signaleren van verminderde zorg is belangrijk, omdat daardoor vaak schrijnende situaties  voor mens en dier voorkomen kunnen worden. De erfbetreders spelen hierin een belangrijke rol. Zij komen veelvuldig bij bedrijven op het erf en kunnen tijdig signalen waarnemen  en actie ondernemen waardoor de desbetreffende ondernemer hulp krijgt aangeboden om de problemen (vaak van persoonlijke aard) op te lossen.

Indien er sprake is van verwaarlozing van paarden welke particulier worden gehouden kunt u terecht bij het landelijke loket van de overheid: telefoon 144, meer informatie vindt u op de speciale pagina van de Rijksoverheid.

 

De paardenhouderij is per 1 januari 2018 geconfronteerd met een verhoging van een aantal BTW-tarieven. Deze verhoging komt voort uit een wetsvoorstel betreffende de afschaffing van de BTW landbouwregeling, welke eind december door de Eerste Kamer is aangenomen. 

Vanaf het moment dat duidelijk was welke gevolgen het wetsvoorstel heeft voor de paardensector, heeft de Sectorraad Paarden in opdracht van het KWPN, KFPS, Koepel Fokkerij en de FNHO er alles aan gedaan om de politiek duidelijk te maken welke gevolgen dit wetsvoorstel met zich mee brengt voor de hippische sector. Ondanks deze inzet en de vele gesprekken is het wetsvoorstel aangenomen.

Per 1 januari 2018 is de btw-regelgeving  op twee belangrijke punten voor de paardensector gewijzigd:

 1. De btw-landbouwregeling en veehandelsregeling zijn afgeschaft;
 2. Voor inseminatiediensten, drachtigheidsonderzoeken en voor bepaalde diensten van stamboeken geldt voortaan niet meer het  6%-btw-tarief maar het 21%-btw-tarief.

De voor de sector belangrijkste concrete gevolgen zijn:

 • Paardenfok- en opfokbedrijven kunnen niet meer de btw-landbouwregeling toepassen, maar moeten de “normale” btw ondernemersregeling toepassen. Zij moeten dus voortaan “gewoon” btw factureren en afdragen en kunnen de hen in rekening gebrachte btw terugvragen.
 • Paardenhandelaren kunnen niet meer de btw-veehandelsregeling toepassen, maar moeten de “normale” btw ondernemersregeling toepassen. Zij moeten dus voortaan “gewoon” btw factureren en afdragen en kunnen de hen in rekening gebrachte btw terugvragen.
 • De bedrijven die tot 1 januari 2018 de btw-landbouwregeling of de btw-veehandelsregeling toepasten, komen mogelijk nog wel in aanmerking voor een teruggave van btw over voorgaande jaren (de zogenoemde “herziening”);
 • Hengstenhouderijen en inseminatiestations moeten voor de inseminatiediensten (waaronder ook embryospoeling en –transplantatie) het 21%-btw-tarief hanteren. Voor de levering van het sperma en een embryo geldt nog wel  het 6%-btw-tarief. Ook voor drachtigheidsonderzoeken geldt het 21%-btw-tarief.
 • Stamboeken moeten over de specifieke stamboekdiensten (zoals inschrijving, registratie, keuring) het 21%-btw-tarief in rekening brengen.

De betreffende bedrijven/organisaties doen er goed aan om direct in overleg met hun accountant/boekhouder/adviseur na te gaan welke aanpassingen nodig zijn in facturering, administratie en btw-aangifte, zodat naheffingen achterwege blijven.

Uitbreiding aantal landen voor exportcertificering via e-CertNL

Sinds juli 2017 moeten voor export van paarden naar een aantal landen buiten de Europese Unie exportcertificaten via e-CertNL worden afgegeven. Het aantal landen wordt vanaf 10 oktober uitgebreid.

De landen waar deze nieuwe werkwijze vanaf nu voor geldt zijn:

 • Bahrein;
 • Bosnië en Herzegovina;
 • Cuba;
 • Mexico;
 • Peru;
 • Verenigde Staten (Niet Re-Entry);
 • Zuid-Afrika;
 • Zuid-Korea.

Vanaf 10 oktober 2017 komen daar de volgende landen bij:

 • Israël;
 • Russische Federatie (permanent);
 • Verenigde Arabische Emiraten (tijdelijk en permanent).

Voor bedrijven die exporteren naar bovenstaande landen, welke gebruik maken van e-CertNL, geldt dat ze in het bezit moeten zijn van een KvK-nummer, eHerkenning account en een NVWA klantnummer.  

Ook moeten zij een exportrol aan maken in e-CertNL. Via deze link zijn handleidingen te vinden die kunnen helpen bij het aanvraagproces. Hier bevindt zich ook de handleiding voor het beheren van bedrijfsgegevens en een gebruikershandleiding voor exporteurs paarden CLH. De afgifte van schetsen vindt op de oude wijze plaats en worden dus niet  afgegeven via e-CertNL.

Aangezien er geen certificaat voor bovenstaande landen meer opgestuurd zal worden naar de certificerend dierenarts, zullen ook de dierenarts- en houdersverklaringen niet meer door de afdeling CoA geprint worden. De exporteur is hier zelf verantwoordelijk voor, de exporteur dient zelf de laatste versie uit te printen.


Voor vragen over technische ondersteuning kunnen exporterende bedrijven de NVWA Helpdesk CLIENT bellen, telefoon: 088-2232100 optie 4.

Indien u een particulier bent kunt u contact op nemen met de afdeling CoA (Certificering op Afstand): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Zij zullen u dan begeleiden in het proces.

 

Voor nadere informatie:

Jan-Paul Duijndam, secretaris Sectorraad Paarden, 06-24277780