Hippische Ondernemer van het Jaar 2016

Hippische Ondernemer van het Jaar 2016

PONYMANEGE EQUITO IS HIPPISCHE ONDERNEMER VAN HET JAAR 2016! Ponymanege Equito verkozen tot...

HET VAKBLAD VOOR DE PAARDENBRANCHE

De Hippische Ondernemer is een magazine specifiek gericht aan de Hippische sector. Dit tweemaandelijks magazine (verschijningsfrequentie 6x), in een oplage van 8150 exemplaren, legt het accent op de belangen van de hippische ondernemers, hun vraagstukken, wensen en visies. Profilering van de bedrijfsmatige paardensector is een absolute must, zeker nu overheden de omvang van de economische en maatschappelijke factor ontdekken.
De Hippische Ondernemer wil door informatieverstrekking aan zowel overheden als de paardensector zien te voorkomen dat er regelgeving ontstaat die een gezond hippisch ondernemersklimaat in de weg staan. De Hippische Ondernemer publiceert tevens artikelen die de bedrijfsvoering van de individuele maneges-, pension- of hengstenhouder in de breedste zin van het woord ondersteunen.

In september wordt tijdens Horse Event in Ermelo de Hippische Ondernemer van het Jaar gekozen. Tijdens het altijd druk bezochte Ondernemerscongres wordt tijdens een veelzijdige dag met interessante sprekers, leerzame workshops en nuttige netwerkmomenten, de winnaar gehuldigd onder toeziend oog van ruim 600 hippische ondernemers.

De Hippische Ondernemer wordt ondersteund door;